Terugbetalingen

Er zijn verschillende manieren om een gedeelte van de kosten van de kampen terug te krijgen, enerzijds via de mutualiteiten en anderzijds via de belastingen. Hieronder een overzichtje:

- Via de mutualiteiten:

Veel ziekenfondsen betalen een deel van de prijs van jeugdkampen terug. Elk volgens hun eigen regels. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende mutualiteiten en de tegemoetkomingen die ze geven. Wij doen ons best deze gegevens up-to-date te houden, maar kunnen de juistheid nooit garanderen. 

Vul je formulier zelf zo volledig mogelijk in, en vraag na het kamp via de site een attest van deelname aan voor jouw kind. Voeg dit simpelweg bij het formulier van je mutualiteit.

Christelijke mutualiteit

De CM geeft een tegemoetkoming van 5 euro per kampdag. Ze geven geen tegemoetkoming voor het lidgeld. Voor meer informatie, ga je naar www.cm.be.

Liberale Mutualiteit

Jongeren van 2 tot en met 18 jaar die tijdens de zomervakantie deelnemen aan een kamp krijgen een tussenkomst van 5 euro per overnachting, tot 10 overnachtingen of 50 euro per jaar. Voor meer informatie, ga je naar www.liberalemutualiteit.be.

Onafhankelijk Ziekenfonds

Bij het onafhankelijk ziekenfonds krijg je tot 5 euro per dag per kind terug (maximaal 20 dagen per kalenderjaar). Voor meer informatie, ga je naar www.oz.be.

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Bij het Vlaams neutraal ziekenfonds krijg je een kampvergoeding voor kinderen tot en met 18 jaar: 5 euro per overnachting en ook nog een tegemoetkoming van 30 euro op het lidgeld. Er wordt maximum 120 euro per kalenderjaar terugbetaald. Voor meer informatie, ga je naar www.vnz.be.

Bond Moyson

Bond Moyson draagt bij in de kosten met een tegemoetkoming van 15 euro per jaar voor kampen georganiseerd door jeugdverenigingen. Voor meer informatie, ga je naar www.socmut.be.

Partena (incl. Euromut)

Partena draagt bij in de kosten met een tegemoetkoming van 5 euro per kampdag voor jongeren tot 18 jaar, met een maximum van 20 kampdagen. Voor meer informatie, ga je naar http://www.partena-ziekenfonds.be.

Vraag een attest aan voor de mutualiteit

- Via aftrek van de belastingen:

Het is mogelijk om kampgelden terug te trekken van de belastingen. Je kan maximum € 11,20 per kind per dag aangeven. Voorwaarden: Je kind moet jonger zijn dan 12 en aangesloten bij een erkende jeugdbeweging. Op uw belastingsformulier moet je het totaalbedrag invullen onder vak X, rubriek B, code 1384. Je hebt hiervoor een fiscaal attest nodig van ons waarop dit bedrag staat vermeld. 

In het begin van het fiscaal jaar kan je via de site een gepersonaliseerd fiscaal attest opvragen voor de kampen van het voorbije jaar (bvb: in het voorjaar 2020 kan je het attest krijgen van zomerkamp 2019 en kerstkamp 2019).

Bij vragen kan je best even contact opnemen met ons.

Vraag een attest aan voor de fiscus

Sponsors van onze eenheid

  •   VVW gent