Organigram

 


Scoutswerking:

o.l.v. De Eenheidsleider (EL)
Stephanie Smet
Competente Patrijs


 • (Beperkte) Eenheidsraad
  • Overleg- en beslissingsorgaan voor de scoutswerking
  • Opvolging takwerking
  • Kamplocaties, vervoer en logistiek
  • Opleiding
  • Site- en forumbeheer
  • Opvolging werkingsgeld
  •  …
 • Organisatie Eenheidssecretariaat
 • Inschrijvingen
 • Ledenbestand
 • Verslagen
 • Redactie 'Het Wilde Eendje'
 • Organisatie en uitvoering winterberging
 • Organisatie en uitvoering opbrengstactiviteiten
 • Nautische, technische en didactische vorming

Comité:

o.l.v. verschillende verantwoordelijken


 • Organisatie van de evenementen
  • Eenheidsfeest
  • Sluiting en Opening Vaarseizoen
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Quiz
  • Havenreceptie
  • Havendag
 • Bar
 • Uniformkajuit 

Beheer Locatie Haven van Gent:

o.l.v. De Beheerder
Rudy Colpaert

 • Beheer en onderhoud van de loods
 • Beheer en onderhoud van de steunschepen
  • Potvis
  • Scaldis
  • Perseus
 • Beheren documenten vloot
 • Afvalbeheer

Beheer Basis Frans Snacken:

o.l.v. De Beheerder
Philippe Van Daele

 • Beheer en onderhoud van de loods
 • Beheer en onderhoud van de terreinen
 • Verhuur
 • Afvalbeheer 

Materiaalbeheer:

o.l.v. De Materiaalmeester
Erika Franck en Mario Lambrecht

 • Beheren, ontlenen, … en onderhouden van het materiaal

NJC Gent vzw:

o.l.v. de voorzitter
Rudy Colpaert


 • Rechtspersoon van de scoutsgroep
 • Overlegplatform voor de diverse peilers

Poseidon Gent vzw:

o.l.v. de voorzitter
Maurice De Mey

 • Financieel beheer van de volledige vloot van De Wilde Eend

Stichting:

o.l.v. de voorzitter
Marc Aerts

 • Financieel beheer van onroerend goed in alle facetten

Carolus Quinto:

o.l.v. de voorzitter en de kwartiermeester
Sam Van de Heyning en Laura Meulenbergs


 • Roei- en zeilteam voor leden van de De Wilde Eend tussen 16 en 25 jaar
 • Seascouting en wedstrijd varen in binnen-en buitenland
 • De sloep is in beheer van een steun-vzw, Carolus Quinto VZW
 • Website

Contacteer ons als je vragen hebt over onze structuur.

Sponsors van onze eenheid

 •   VVW gent