Fiscale gift aan De Wilde Eend

Een scoutsgroep zoals de Wilde Eend kan een steuntje goed gebruiken om zijn materiaalvoorraad op peil te houden en zijn praktische werking te bestendigen. Ook nieuwe investeringen zijn voortdurend nodig. Vandaar dat we, naast de daadwerkelijke logistieke hulp van velen, elke financiële bijdrage meer dan ooit op prijs weten te stellen.
 
2017 wordt het jaar waarin we onze basis in Drongen van de grond af heropbouwen. Elke steun aan deze grote onderneming is cruciaal. Het spreekt voor zich dat de investeringen in onze nieuwbouw de komende maanden onze prioriteit zijn. Hopelijk mogen we vooral voor dit project giften ontvangen.
 
Project “Gebouwen” omvat de bouw en het onderhoud van de basis in Drongen. De werf wordt opgestart in de eerste helft van 2017. Als u De Wilde Eend wenst te steunen, kan u dit best doen door dit project te sponsoren.
 
Naast dit enorme project hebben we ook voortdurende kosten aan ons materiaal, zijnde in hoofdzaak onze vloot.
 
Project “Boten” omvat dan ook in de eerste plaats de vletten van jong-juniors en juniors, waar naast het jaarlijks onderhoud ook steeds heel wat dient aangekocht (zeilen ,riemen, …). Verder zijn er de rubberen rafts voor de grote aspirantentak die systematisch worden vervangen door een nieuwer aangepast type. Ook onze steunschepen (Potvis, Scaldis, …) kunnen een bijdrage best gebruiken bij het nooit aflatende onderhoud, herstellingen en renovatie allerhande. Inbegrepen in dit project is ook de vernieuwing van de seniorboten (B2's). Dit project is binnen afzienbare tijd afgerond, reeds vier nieuwe sloepen zijn in de vaart. Maar er loeren nog grote kosten om de hoek: Er moet nog heel wat tuigage aangekocht. Het is bovendien onze bedoeling om in 2017 nog een laatste nieuwe B2 zeilklaar te maken, als steunschip voor de seniortak mét ingebouwde motor, om snel interventie te  kunnen bieden waar nodig.
 
U ontvangt een fiscaal attest voor elke storting vanaf minimum 40 euro. Dank zij dat attest, dat u dan volgend jaar krijgt, kost uw gift in werkelijkheid heel wat minder. De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Naast de mogelijkheden die deze speciale actie biedt om ons te steunen blijven de vroegere mogelijkheden voor steunende leden en ereleden eveneens behouden:
  • Het steunlidmaatschap bedraagt 40,00 euro
  • Ereleden betalen minstens 125,00 euro.
    (Ereleden ontvangen een barbecuebon voor 2 personen bij opening vaarseizoen.)
Hoe doe je een gift?
Enkel stortingen en overschrijvingen op het nr. BE66 2900 5081 0843, GEBABEBB van de FOS Open Scouting VZW, Kortrijksesteenweg 639, 9000 Gent met de vermelding:
  • voor de Wilde Eend project nr 107 “Gebouwen
    of
  • voor de Wilde Eend project nr 108 “Boten
komen in aanmerking voor een fiscaal attest.
 
Noot: De oude projecten '90' en '91' zijn niet meer in voege. Voor deze projecten kan u geen giften meer overmaken.
 
Met vriendelijke scoutsgroeten,

Sponsors bij de nieuwbouw

  •   VVW gent