Takwerking bij de Juniors

Algemeen

De Juniors is een leeftijdstak voor scouts en gidsen die in het 3e en 4e middelbaar zitten. Vroeger bestond de Juniors uit één grote leeftijdstak waar jongens en meisjes van het 1e tot en met het 4e middelbaar zaten. Een aantal jaar geleden werd ervoor gekozen om de tak op te splitsen in Jong-Juniors en Juniors door het te grote aantal leden. 

De Juniors beschikken per kwartier of wacht (groepjes jongens of meisjes) over een vlet – een gaffelgetuigd stalen sloepje dat zich uitstekend leent om te leren roeien en zeilen. Waar bij de Jong-Juniors de nadruk ligt op watergewenning en roeien, verbeteren de Juniors hun vaartechnieken en worden ze hopelijk degelijke zeilers ter voorbereiding voor de Seniors.  

Foto's van de werking

De Wet bij de Juniors

 •  Een gids, een scout is eerlijk.
 •  Een gids, een scout eerbiedigt de overtuiging van anderen.
 •  Een gids, een scout maakt zich nuttig.
 •  Een gids, een scout is een vriend van allen.
 •  Een gids, een scout is vriendelijk en hoffelijk.
 •  Een gids, een scout kan gehoorzamen.
 •  Een gids, een scout staat open voor de natuur en is milieubewust.
 •  Een gids, een scout houdt vol.
 •  Een gids, een scout is ijverig.
 •  Een gids, een scout is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en de anderen.

OF

 •  Hoffelijk
 •  IJverig
   
 •  Vriend van allen
 •  Laat zich niet ontmoedigen
 •  Oprecht en heeft maar één woord
 •  Open voor de natuur en is milieubewust
 •  kan Gehoorzamen
   
 •  Maakt zich nuttig
 •  Eerlijk
 •  Eerbiedigt de overtuiging van zichzelf en de anderen

 

De Belofte bij de Juniors

Ik beloof te trachten:

 •  goed samen te werken in onze groep;
 •  te leven naar de scouts- en gidsenwet en mijn overtuiging;
 •  anderen te helpen waar ik kan.

Een typische zomervergadering

Al vanaf de opening van het nieuwe scoutsjaar in september gaan de Juniors het water op. Vanuit onze basis aan de Voorhaven in Gent verkennen ze de naburige dokken tijdens amusante zeilspelletjes, waarmee ze ondertussen hun eerder aangeleerde zeiltechnieken verscherpen. Bij minder ideale weersomstandigheden worden de roeiriemen ter hand genomen.

Een typische wintervergadering

Naarmate de winter nadert, wordt alles in gereedheid gebracht om het werkseizoen aan te vatten. Na het sluiten van het vaarseizoen gaan de vletten met een kraan uit het water en worden ze geplaatst in een naburige loods. Het schuurpapier, de staalborstels, kwasten, verf en vernis worden bovengehaald om de vloot de nodige onderhoudsbeurt te geven. Natuurlijk is er steeds plaats voor spel en vertier! Het werken wordt vaak afgewisseld met een uitstap naar Gent, de zee of een pannekoekenbak. En wie zegt dat Juniors te oud zijn om eens verstoppertje te spelen?

Kerstkamp

Tussen kerst en nieuw gaan de Juniors op kerstkamp. Voor de jongens en meisjes 4 dagen plezier maken rond een bepaald kampthema en voor de leiding een welgekomen ontspanning tijdens ‘den blok’ van het hoger onderwijs.

Zomerkamp

Als het nieuwe kalenderjaar van start is gegaan wordt de laatste hand gelegd aan de vletten. Er wordt voorzichtig uitgekeken naar de eerste zonnestralen om de vloot, die er weer zo goed als nieuw uit ziet, in het water te leggen! Tijdens de tweede helft van het scoutsjaar wordt al ijverig gewerkt naar het zomerkamp! De eerste twee weken van de zomervakantie trekt de Juniortak naar een mooie kampplek in de Nederlandse wateren. Tijdens die twee weken staan spel, plezier en veel varen op het programma. Ook worden de klassieke scoutstechnieken niet vergeten! Tenten zetten, tafels en vlaggemast sjorren en de klassieke badgewerking neemt een belangrijk deel in van het zomerkamp.

Als een Junior uiteindelijk overgaat naar de Seniortak, heeft hij/zij heel wat ondergaan. Alle activiteiten hebben als doelstelling om teamwork, nautische technieken en de traditionele scoutswaarden bij te brengen. Het is dan ook het doel van de Juniorleiding om alle leden hierin te laten onderdompelen en hen voor te bereiden op een scoutscarrière die hopelijk nog ettelijke jaren mag duren!   

Cursussen

In de eerste week van de paasvakantie wordt een zeilcursus georganiseerd op niet-getijden water op het terrein van de zeescouts van Brugge. Juniors leren de fijne kneepjes van het zeilen, zowel vanuit theoretische als praktisch oogpunt en bereiden zich zo voor op het zeilen op zomerkamp en bij de Seniors.

 

Sponsors van onze eenheid

 •   VVW gent