Nieuwspagina Comité

Wie zijn we ? 

Wij zijn een groep enthousiaste en geëngageerde ouders van De Wilde Eend. Met deze ouderwerking willen we activiteiten en evenementen organiseren die ouders samenbrengen. We willen ook een brug zijn tussen de (nieuwe) ouders en de eenheidsleiding!

  • Eenheidsfeest
  • Sluiting en Opening Vaarseizoen
  • Nieuwjaarsreceptie
  • ...

Verder ondersteunt de ouderwerking de scoutswerking door de uitvoering van (onderhouds)werken aan het gebouw en de terreinen op zich te nemen. 

Wanneer ?

Elke activiteit wordt aangekondigd op de facebook-groep facebook.com/OuderwerkingDWE. Belangrijke ativiteiten zal je ook op de homepagine van deze site kunnen lezen.

 

De ouderwerking is steeds op zoek naar nieuwe leden die gemotiveerd zijn om een steentje (groot of klein) bij te dragen.

Contacteer de verantwoordelijke van de ouderwerking als je geïnteresseerd bent.

Sponsors van onze eenheid

  •   VVW gent