Takwerking bij de Seniors

Algemeen

De Seniors is de leeftijdstak voor scouts en gidsen van 16 tot en met 18 jaar. Ze zijn met ongeveer 35, verdeeld over 4 kwartieren. De seniorwerking is anders dan de andere takken, in dit opzicht dat de leden zelf de activiteiten organiseren en de leiding slechts een ondersteunende rol speelt. Het einddoel is de Seniors klaarmaken voor de volgende stap binnen de scouts: leiding geven.

Foto's van de werking

De Wet bij de Seniors

 •  Een gids, een scout is eerlijk.
 •  Een gids, een scout eerbiedigt de overtuiging van anderen.
 •  Een gids, een scout maakt zich nuttig.
 •  Een gids, een scout is een vriend van allen.
 •  Een gids, een scout is vriendelijk en hoffelijk.
 •  Een gids, een scout kan gehoorzamen.
 •  Een gids, een scout staat open voor de natuur en is milieubewust.
 •  Een gids, een scout houdt vol.
 •  Een gids, een scout is ijverig.
 •  Een gids, een scout is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en de anderen.

OF

 •  Hoffelijk
 •  IJverig
   
 •  Vriend van allen
 •  Laat zich niet ontmoedigen
 •  Oprecht en heeft maar één woord
 •  Open voor de natuur en is milieubewust
 •  kan Gehoorzamen
   
 •  Maakt zich nuttig
 •  Eerlijk
 •  Eerbiedigt de overtuiging van zichzelf en de anderen

 

De Belofte bij de Seniors

Ik beloof te trachten:

 •  goed samen te werken in onze groep;
 •  te leven naar de scouts- en gidsenwet en mijn overtuiging;
 •  anderen te helpen waar ik kan.
View the embedded image gallery online at:
https://www.dewildeeend.be/seniors/takwerkingsen#sigProIdf7392aebe1

Een typische zomervergadering

Het hoofdkwartier van de Seniors is de jachthaven in Terneuzen, waar de 4 tweemaster-zeilsloepen (B2’s) van de Seniors en het zeiljacht van de leiding gemeerd zijn. Elke zondag van 10u tot 17u30 varen de Seniors de Westerschelde op, met een bestemming die steeds afhankelijk is van het weer en het getij. Seniors leren samenwerken, scherpen hun zeilkennis aan en kweken een gevoel voor verantwoordelijkheid; maar eerst en vooral maken ze er een toffe zeildag van.

Een typische wintervergadering

Naarmate de winter nadert, wordt alles in gereedheid gebracht om het werkseizoen aan te vatten. Na het sluiten van het vaarseizoen gaan de B2’s via het kanaal Gent-Terneuzen naar de winterbasis van de Seniors in de haven van Gent. Het schuurpapier, verf, vernis en een muziekinstallatie worden bovengehaald om de vloot het nodige onderhoud te geven. 

View the embedded image gallery online at:
https://www.dewildeeend.be/seniors/takwerkingsen#sigProId1e4e7e5e3c
View the embedded image gallery online at:
https://www.dewildeeend.be/seniors/takwerkingsen#sigProId099f8b07cf

Kerstkamp

Tussen kerst en nieuw gaan de Seniors op kerstkamp. Voor de Seniors die in het middelbaar zitten een mooie afsluiter van de examens; voor de studenten van het hoger onderwijs het ideale rustpunt in de blokperiode. Het kamp draait rond een speciaal gekozen thema waarrond de activiteiten zijn opgebouwd. Plezier maken is het hoofddoel.

Zomerkamp

De eerste twee weken van de zomervakantie vaart de Seniortak klassiek rond in Zeeland, zonder vaste haven. De route en de lighaven worden de dag zelf bepaald, afhankelijk van weer en getij. De Seniors slapen in iglotentjes of op de B2’s en kopen en prepareren zelf hun eten. Tijdens hun ‘roadtrip’ proberen de Seniors steevast de kampterreinen van de Juniors en Jong-Juniors te bezoeken, om tezamen een activiteit te doen.

View the embedded image gallery online at:
https://www.dewildeeend.be/seniors/takwerkingsen#sigProId1a1c979c4d
 

Cursussen

Net voor het begin van de lente wordt de laatste hand gelegd aan de B2’s. De vloot wordt te water gelaten enkele weken voor Pasen, klaar voor de zeilcursus getijdenwater die steeds plaatsvindt in de tweede week van de paasvakantie. Op deze cursus leer je de fijne kneepjes van het zeilen op getijdenwater, vertrekken en aanleggen op motor en alles wat je verder moet weten om veilig te varen op de drukke Westerschelde. Deze cursus is een absolute must voor wie de verantwoordelijkheid wil over een boot van onze scoutseenheid, als senior of later als leider.

 

Sponsors van onze eenheid

 •   VVW gent