Verhuur

Door een grondige verbouwing van onze lokalen zal de scoutsbasis Frans Snacken (Veerstraat 82 - 9031 Drongen) ten vroegste vanaf 01/03/2020 voor verhuur in aanmerking komen. We verontschuldigen ons hiervoor, maar hopen dat de vernieuwde lokalen vanaf dan ook op jullie interesse mogen rekenen.

We hopen rond de jaarwisseling alle info online te hebben omtrent huurgprijzen, een beschikbaarheidskalender en enkele foto's.

Beste groet,
Het Verhuurteam

Sponsors van onze eenheid

  •   VVW gent