Attesten, Documenten en Verzekeringen

Kampgelden aftrekken van de belastingen

Via de jaarlijkse belastingaangifte kan je het betaalde kampgeld van het afgelopen boekjaar (deels) aangeven. Dat wordt dan in mindering gebracht van je te betalen belastingen.

Lees meer...

Je kan maximum €14 per kind per kampdag aangeven (2021, voor aanslag 2022). 

Voorwaarden: Je kind moet jonger zijn dan 14 jaar en aangesloten bij een erkende jeugdbeweging. Op je belastingformulier moet je het totaalbedrag invullen onder vak X, rubriek B, code 1384. Je hebt hiervoor een fiscaal attest nodig waarop dit bedrag staat vermeld. 

In het begin van het fiscaal jaar kan je via de site een attest opvragen voor de kampen van het voorbije jaar (bvb: in het voorjaar 2023 kan je het attest krijgen van zomerkamp 2022 en kerstkamp 2022).

Terugbetaling kamp- en lidgeld via de mutualiteiten

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van de prijs van jeugdkampen terug, sommige ook een deel van het lidgeld. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende mutualiteiten en de tegemoetkomingen die ze geven. Wij doen ons best deze gegevens up-to-date te houden, maar kunnen de juistheid nooit garanderen. 

Lees meer...

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT

De CM geeft een tegemoetkoming van 5 euro per kampdag. Ze geven geen tegemoetkoming voor het lidgeld. Voor meer informatie, ga je naar www.cm.be.

LIBERALE MUTUALITEIT

Jongeren van 2 tot en met 18 jaar die tijdens de zomervakantie deelnemen aan een kamp krijgen een tussenkomst van 5 euro per overnachting, tot 10 overnachtingen of 50 euro per jaar. Je krijgt ook 15 euro terugbetaald van het lidgeld van de jeugdvereniging. Voor meer informatie, ga je naar www.liberalemutualiteit.be.

HELAN (VROEGERE OZ EN PARTENA)

Bij het onafhankelijk ziekenfonds krijg je tot 5 euro per dag per kind terug (maximaal 20 dagen per kalenderjaar). Voor meer informatie, ga je naar www.helan.be.

VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS

Bij het Vlaams neutraal ziekenfonds krijg je een kampvergoeding voor kinderen tot en met 18 jaar: 5 euro per overnachting en ook nog een tegemoetkoming van 30 euro op het lidgeld. Er wordt maximum 120 euro per kalenderjaar terugbetaald. Voor meer informatie, ga je naar www.vnz.be.

BOND MOYSON

Bond Moyson draagt bij in de kosten met een tegemoetkoming van 25% van de werkelijke kostprijs met een maximum van 100 euro voor kampen georganiseerd door jeugdverenigingen. Voor meer informatie, ga je naar www.devoorzorg-bondmoyson.be.

Vanaf februari kan je via het ledenportaal een attest opvragen van het voorgaande fiscale jaar. Dit is enkel van toepassing voor kinderen jonger dan 14 jaar op het moment van een kamp.

Na elk kamp kan je via het ledenportaal een attest ophalen als bewijs van deelname. Ook voor het lidgeld wordt in het najaar een attest ter beschikking gesteld.

Wat te doen bij een ongeval

Volg dit stappenplan om correct aangifte te doen.

Lees meer...

Alle leden zijn verzekerd bij FOS Open Scouting voor Lichamelijke Schade en Burgerlijke Aansprakelijkheid. Het is een aanvullende verzekering. Dit wil zeggen dat medische kosten zoals gewoonlijk eerst worden doorgespeeld aan de eigen mutualiteit. Bij eventuele schade berokkend aan derden dient eerst de familiale verzekering te worden aangesproken. Via deze link lees je alles over de dekking en uitkeringsbedragen.

Ouderlijke toestemming voor minderjarigen in het buitenland

Dit is niet verplicht, maar kan soms handig zijn.

Lees meer...

Als het kamp doorgaat in het buitenland, kan voor elk kind onder 18 jaar een attest meegegeven worden dat de ouders toestemming geven voor verblijf in het buitenland. Dit is niet verplicht, maar in bepaalde familiale situaties kan het nuttig zijn. Het document is pas rechtsgeldig als een ambtenaar van de gemeente het afgestempeld heeft! Sommige gemeenten hebben hun eigen document, dat je gewoon kan opvragen aan de balie.

FOS-Reistoelating voor minderjarigen.pdf

Wat is verzekerd bij onze eenheid?

Leden en vrijwilligers

Vrijwilligers en sympathisanten die hun lidgeld betalen, zijn net zoals de leden opgenomen in de FOS-verzekering. Ook sporadische vrijwilligers, die geen lidgeld betaalden, zijn verzekerd. Ze zijn gedekt voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Gebouwen

De gebouwen, in gebruik door de scoutseenheid, zijn verzekerd tegen brand en aanverwante gevaren. Gezien o.a. Openen & Sluiting Vaarseizoen, Bartime & oudercontact in het lokaal te Drongen plaatsvinden, is er ook een bijkomende polis afgesloten, met name de "Objectieve Aansprakelijkheid voor brand en ontploffing". Deze verzekering vergoedt de schade veroorzaakt aan personen aanwezig in de publiek toegankelijke plaats.

Via FOS zijn we ook gedekt voor "schade aan tijdelijk gehuurde gebouwen", noodzakelijk als we op kamp gaan.

Vloot

Alle vaartuigen - zoals de rafts, vletten en steunschepen - genieten een dekking B.A. en Rechtsbijstand. Voor de grotere boten is er bijkomend de dekking 'verlies & averij' met hulp- en lichtingskosten. Het binnenschip "Potvis" is een erkend scoutslokaal. In zijn hoedanigheid als wachtschip (stilliggend aan de kade) kan het leden ontvangen voor overnachting. Als het schip vaart, zijn passagiers niet toegelaten.

Rechtspersonen

Alle bestuurders van onze steun-vzw's zijn gedekt onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Materiaal zoals aanhangwagens en de heftruck zijn B.A. verzekerd.