Welpenlied, -wet en -belofte

Klik om te lezen....

Formatielied

Welk nest zal er het eerst de Raadsrots met zijn leider vervoegen? 

Wie heeft het eerst zijn welpen klaar op Akela’s geroep?

Broeders, welp en gids, zie dat g’uw oren spitst

in de wijde jungle volgt ied’re wolf de wet;

volg haar lijk Mowgli, zijn plaats is reeds bezet!

Welk nest zal er het eerst de Raadsrots met zijn leiders vervoegen?

Wie heeft het eerst zijn welpen klaar op Akela’s geroep?

Wet

Als welp speel ik samen met de anderen in de jungle. Ik luister naar de Oude Wolven. Ik ben eerlijk, vriendelijk en ik hou vol.

Belofte

Akela: Graag wil ik welp zijn van onze horde. Daarom wil ik mijn best doen om flink mee te spelen met alle welpen en oude wolven.

Scouts- en gidsenbelofte

Ik beloof te trachten...

Scouts- en gidsenwet

Een scout/gids...

OF


Welpen - Mandha en Tulsi

De welpen zijn kinderen met een leeftijd tussen de 7 en 9 jaar. Om de scoutswerking persoonlijker te maken voor deze jonge kinderen, zijn de Welpen opgesplitst in twee evenwaardige onafhankelijke takken: de Mandha en Tulsi. Eén Welpentak bestaat uit ongeveer 50 jongens en meisjes. Deze groep is opnieuw onderverdeeld in kleinere groepjes van ongeveer 6, die we nesten noemen. Elk nest heeft een kleur en wordt geleid door een nestleider en een hulpnestleider.

Lees meer...

Een typische samenkomst in het weekend

Een normale scoutsvergadering (zo noemen we de wekelijkse samenkomst) is op zaterdag van 14u tot 17u15. Om 14u stipt is er de openingsformatie, waarbij de leiding uitlegt wat er die namiddag gepland is. De leiding maakt elke week een groot spel om de kinderen te entertainen. Om 16u kunnen de kinderen een snack en een drankje krijgen. Er worden ook heel wat speciale activiteiten georganiseerd: Een dagje naar zee, naar een binnenspeeltuin, schaatsen of een stadsspel.

Het kerstkamp

Het kerstkamp is een kort kamp tijdens de Kerstvakantie. We hebben een kookploeg mee die lekker eten voor ons maakt, soms ouders van een welp of medewerkers/oud-leiding van de scouts. Het kamp heeft steeds een thema, waar we de spelletjes rond uitwerken. We kleden ons warm aan en spelen zo veel mogelijk buiten. Om de nieuwe welpjes helemaal op te nemen in onze groep is het de bedoeling dat ze de welpenwet en -belofte uit het hoofd leren. Dat gebeurt in een speciale ceremonie waarbij we de welpjes bij ons verwelkomen.

Het zomerkamp

In juli gaan we met de welpen 10 dagen weg. Hier zorgen we opnieuw voor een thema waarrond we de spelletjes maken. Normaal gezien slapen de welpen nog in een gebouw, maar uitzonderlijk kan het gebeuren dat we met de Mandha al in tenten slapen. We doen tal van activiteiten: veel spelletjes, een kampvuur 's avonds, we gaan een dag op wandel tijdens de zogenaamde ‘hike’. Verder doen we ook aan badgewerking. De welpen kunnen uit verschillende badges kiezen, zoals bv. journalist, wandelaar, opmerker, seiner,...

Aspiranten

De Aspiranten zijn kinderen van 10 en 11 jaar. Ze varen en spelen met opblaasboten op de Leie. Ze zijn met ongeveer 70, verdeeld over 8 patrouilles. Elke patrouille wordt geleid door een patrouilleleider en een hulppatrouilleleider, de zogenaamde 'ereraad'.

Lees meer...

Een typische samenkomst in herfst en lente

Elke patrouille heeft een opblaasbare rubberboot, waarmee op zaterdagnamiddag van 14u tot 17u15 wordt gevaren en gespeeld op de oude Leie. Zo leren de aspiranten meteen alle roeibevelen en krijgen ze de stuurmanskunsten onder de knie; een goede voorbereiding voor wat volgt bij de jong-juniors.

Een typische wintervergadering

In de winter kan er niet gevaren worden. Maar geen nood, er zijn heel wat andere activiteiten voor onze aspiranten. Er wordt gespeeld op ons terrein, of we gaan op verplaatsing. Daarnaast is er ook het jaarlijkse onderhoud aan onze bootjes en peddels. Eénmaal gedurende de winter worden de peddels bovengehaald om deze te schuren en vernissen voor een nieuw vaarseizoen.

Het kerstkamp

Tussen kerstmis en nieuwjaar gaan de aspiranten 4 dagen op kamp in een jeugdverblijf in België. We blijven steevast in de kerstsfeer, maar daarnaast is elk kerstkamp ook opgebouwd rond een thema. Iedereen heeft themakledij mee en de spelletjes hebben het kampthema steeds als rode draad.  Nieuwe aspiranten leggen tijdens het kerstkamp de wet en belofte af, een reeks regels en voornemens die de basis vormen van het scout-zijn. De aspiranten kunnen tijdens het kerstkamp een of meerdere badgen behalen, dit zijn vilten insignes die je op je hemd kan naaien als je aantoont een specifiek deel van scoutisme onder de knie te hebben. (zwemmer, animator, kok, journalist, ... zijn enkele voorbeelden)

Het zomerkamp

Het zomerkamp is het hoogtepunt van het scoutsjaar. Aspiranten kamperen 12 dagen op een terrein nabij een binnenwater in Belgie of Nederland. Het kamp is ook nu opgebouwd rond een specifiek thema. Er worden heel wat spelletjes gespeeld, te land en te water. Daarnaast zijn er opnieuw badgen te verdienen.

Cursussen

Aspiranten kunnen deelnemen aan de pionierscursus. Dit is een 5-daagse spoedcursus voor nieuwe aspiranten om ze op speelse wijze alles te leren wat een scout moet weten om mee te werken op een gewone scoutsvergadering of op zomerkamp. Tenten opzetten, kaartlezen, EHBO, lijnwerpen, sjorren, alles komt aan bod. De cursus gaat steeds door in de herfstvakantie. Doordat de cursus zo vroeg in het scoutsjaar valt, kunnen kinderen die van Mandha en Tulsi komen (of helemaal nieuw zijn in de scouts) elkaar beter leren kennen.

Jong-Juniors

De jong-juniors is een tak van ongeveer 40 jongens en meisjes uit het eerste en tweede middelbaar (12 en 13 jaar). De meisjes en jongens zijn opgesplitst in ‘kwartieren’ (jongens) en ‘wachten’ (meisjes) van telkens ongeveer 7 personen. Elke kwartier wordt geleid door een Kwartiermeester, de Wacht door een wachtleidster. De tweede in rang is de Boots. Samen vormen zij de zogenaamde ereraad.

Lees meer...

Een typische samenkomst in herfst en lente

Tijdens de scoutsvergadering ligt de nadruk voornamelijk op correct leren roeien met de lelie-vletten (ijzeren roei- en zeilboot). Zo gaan de jong-juniors in het begin van het scoutsjaar al op roeicursus om de juiste vaardigheden aan te leren. Wanneer ze het roeien voldoende onder de knie hebben, gaan ze af en toe ook eens zeilen. De scouts gaat door op zondag van 10u00 tot 17u15. Om 10u stipt wordt de scoutsvergadering geopend met een formatie waar de plannen voor die dag uitgelegd worden. Nadat de jong-juniors al het nodige materiaal in de boten hebben ingescheept, spelen ze een spel op het water, op een nabijgelegen terrein of maken ze een grote roeitocht.

Een typische wintervergadering

Tijdens de winter is het echter te koud om te gaan varen en worden de boten uit het water gehaald voor onderhoud. De jong-juniors doen de meeste onderhoudswerken zelfstandig, met uitleg en af en toe hulp van de leiding. Ze leren schuren, verven, vernissen en zoveel meer. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspannende spelletjes tussen de werken door en een groot spel in de namiddag.

Het kerstkamp

In de periode tussen kerst en nieuwjaar gaan de jong-juniors op kerstkamp. Tijdens deze vierdaagse ligt de nadruk vooral op plezier en ontspanning! Er worden bosspelen, stadsspelen en zo veel meer georganiseerd door de leiding rond een centraal thema dat de rode draad vormt doorheen het kamp. De jongens en meisjes die nieuw in de scouts zijn, worden officieel opgenomen in de groep door middel van het afnemen van de Wet en Belofte. Hierbij leert de jong-junior wat de waarden en normen zijn waaraan een echte scout en gids zich houdt.

Het zomerkamp

Het zomerkamp gaat steeds door de eerste twee weken van juli en duurt bij de jong-juniors 12 dagen. Meestal bevinden we ons in Nederland aangezien we daar kunnen genieten van talrijke meren. Doorheen het kamp kunnen de jong-juniors badgen verdienen. Dit zijn kentekens die de jongens en meisjes op hun uniform mogen aanbrengen als ze voldoende vaardigheden hebben aangeleerd en kennis hebben vergaard over het onderwerp van de badge. Voorbeelden zijn: badge kok, navigator, atleet, EHBO, waterrat, zwemmer, journalist, animator, …

Cursussen

Gedurende het hele jaar worden verschillende cursussen georganiseerd om de nautische kennis van de jong-juniors aan te scherpen. In een weekend in oktober wordt een roeicursus georganiseerd op niet-getijden water. In deze cursus kan men twee modules doorlopen. Het eerste jaar dat de jong-juniors de cursus volgen, starten ze bij de beginners. Hier leren ze alles over het roeien, de boot, knopen, … De jong-juniors kunnen tijdens dat weekend ook al een eerste keer proberen een boot te besturen. Het jaar daarop kunnen jong-juniors de module voor de gevorderden volgen. Hierbij ligt de nadruk vooral op het sturen en de commando’s.

In de eerste week van de paasvakantie wordt een zeilcursus georganiseerd op niet-getijden water op het terrein van de zeescouts van Brugge. Ook tijdens deze cursus worden er twee modules voorzien. Het eerste brevet dat gehaald kan worden is dat voor de beginners: Fokkemaat-brevet. Hier leren de jong-juniors alles over de boot, het zeilen, knopen, meteorologie en ligt de nadruk bij het zeilen vooral op het bedienen van de fok (voorzeil). Tijdens de eerste module maken ze ook al eens kennis met het besturen van de zeilboot. Wanneer ze op het einde van deze week slagen voor het examen, mogen ze het jaar daarna doorschuiven naar de gevorderden: Commando-brevet. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het besturen van de boot. Op deze cursussen leren de jong-juniors verschillende belangrijke vaardigheden, maar maken ze vooral heel veel plezier!

Juniors

De Juniors is een leeftijdstak voor scouts en gidsen die in het 3e en 4e middelbaar zitten (14 en 15 jaar). Vroeger bestond de Juniors uit één grote leeftijdstak waar jongens en meisjes van het 1e tot en met het 4e middelbaar zaten. Een aantal jaar geleden werd ervoor gekozen om de tak op te splitsen in Jong-Juniors en Juniors door het te grote aantal leden. 

De Juniors beschikken per kwartier of wacht (groepjes jongens of meisjes) over een vlet – een gaffelgetuigd stalen sloepje dat zich uitstekend leent om te leren roeien en zeilen. Waar bij de Jong-Juniors de nadruk ligt op watergewenning en roeien, verbeteren de Juniors hun vaartechnieken en worden ze hopelijk degelijke zeilers ter voorbereiding voor de Seniors.

Lees meer...

Een typische samenkomst in herfst en lente

Al vanaf de opening van het nieuwe scoutsjaar in september gaan de Juniors het water op. Vanuit onze basis aan de Voorhaven in Gent verkennen ze de naburige dokken tijdens amusante zeilspelletjes, waarmee ze ondertussen hun eerder aangeleerde zeiltechnieken verscherpen. Bij minder ideale weersomstandigheden worden de roeiriemen ter hand genomen.

Een typische wintervergadering

Naarmate de winter nadert, wordt alles in gereedheid gebracht om het werkseizoen aan te vatten. Na het sluiten van het vaarseizoen gaan de vletten met een kraan uit het water en worden ze geplaatst in een naburige loods. Het schuurpapier, de staalborstels, kwasten, verf en vernis worden bovengehaald om de vloot de nodige onderhoudsbeurt te geven. Natuurlijk is er steeds plaats voor spel en vertier! Het werken wordt vaak afgewisseld met een uitstap naar Gent, de zee of een pannekoekenbak. En wie zegt dat Juniors te oud zijn om eens verstoppertje te spelen?

Het kerstkamp

Tussen kerst en nieuw gaan de Juniors op kerstkamp. Voor de jongens en meisjes 4 dagen plezier maken rond een bepaald kampthema en voor de leiding een welgekomen ontspanning tijdens ‘den blok’ van het hoger onderwijs.

Het zomerkamp

Tijdens de tweede helft van het scoutsjaar wordt al ijverig gewerkt naar het zomerkamp! De eerste twee weken van de zomervakantie trekt de Juniortak naar een mooie kampplek in de Nederlandse wateren. Tijdens die twee weken staan spel, plezier en veel varen op het programma. Ook worden de klassieke scoutstechnieken niet vergeten! Tenten zetten, tafels en vlaggemast sjorren en de klassieke badgewerking neemt een belangrijk deel in van het zomerkamp.

Als een Junior uiteindelijk overgaat naar de Seniortak, heeft hij/zij heel wat ondergaan. Alle activiteiten hebben als doelstelling om teamwork, nautische technieken en de traditionele scoutswaarden bij te brengen. Het is dan ook het doel van de Juniorleiding om alle leden hierin te laten onderdompelen en hen voor te bereiden op een scoutscarrière die hopelijk nog ettelijke jaren mag duren!  

Cursussen

In de eerste week van de paasvakantie wordt een zeilcursus georganiseerd op niet-getijden water op het terrein van de zeescouts van Brugge. Juniors leren de fijne kneepjes van het zeilen, zowel vanuit theoretische als praktisch oogpunt en bereiden zich zo voor op het zeilen op zomerkamp en bij de Seniors.

Seniors

De Seniors is de leeftijdstak voor scouts en gidsen van 16 tot en met 18 jaar. Ze zijn met ongeveer 35, verdeeld over 4 kwartieren. De seniorwerking is anders dan de andere takken, in dit opzicht dat de leden zelf de activiteiten organiseren en de leiding slechts een ondersteunende rol speelt. Het einddoel is de Seniors klaarmaken voor de volgende stap binnen de scouts: leiding geven.

Lees meer...

Een typische samenkomst in herfst en lente

Het hoofdkwartier van de Seniors is de jachthaven in Terneuzen, waar de 4 tweemaster-zeilsloepen (B2’s) van de Seniors en het zeiljacht van de leiding gemeerd zijn. Elke zondag van 10u tot 17u30 varen de Seniors de Westerschelde op, met een bestemming die steeds afhankelijk is van het weer en het getij. Seniors leren samenwerken, scherpen hun zeilkennis aan en kweken een gevoel voor verantwoordelijkheid; maar eerst en vooral maken ze er een toffe zeildag van.

Een typische wintervergadering

Naarmate de winter nadert, wordt alles in gereedheid gebracht om het werkseizoen aan te vatten. Na het sluiten van het vaarseizoen gaan de B2’s via het kanaal Gent-Terneuzen naar de winterbasis van de Seniors in de haven van Gent. Het schuurpapier, verf, vernis en een muziekinstallatie worden bovengehaald om de vloot het nodige onderhoud te geven. 

Het kerstkamp

Tussen kerst en nieuw gaan de Seniors op kerstkamp. Voor de Seniors die in het middelbaar zitten een mooie afsluiter van de examens; voor de studenten van het hoger onderwijs het ideale rustpunt in de blokperiode. Het kamp draait rond een speciaal gekozen thema waarrond de activiteiten zijn opgebouwd. Plezier maken is het hoofddoel.

Het zomerkamp

De eerste twee weken van de zomervakantie vaart de Seniortak klassiek rond in Zeeland, zonder vaste haven. De route en de lighaven worden de dag zelf bepaald, afhankelijk van weer en getij. De Seniors slapen in iglotentjes of op de B2’s en kopen en prepareren zelf hun eten. Tijdens hun ‘roadtrip’ proberen de Seniors steevast de kampterreinen van de Juniors en Jong-Juniors te bezoeken, om tezamen een activiteit te doen

Cursussen

Net voor het begin van de lente wordt de laatste hand gelegd aan de B2’s. De vloot wordt te water gelaten enkele weken voor Pasen, klaar voor de zeilcursus getijdenwater die steeds plaatsvindt in de tweede week van de paasvakantie. Op deze cursus leer je de fijne kneepjes van het zeilen op getijdenwater, vertrekken en aanleggen op motor en alles wat je verder moet weten om veilig te varen op de drukke Westerschelde. Deze cursus is een absolute must voor wie de verantwoordelijkheid wil over een boot van onze scoutseenheid, als senior of later als leider.

Carolus Quinto

Een vast team van seniors en leiding bemant deze sloep. Ze nemen deel aan wedstrijden in binnen- en buitenland. In de wintermaanden onderhouden ze de boot. De kosten daarvan worden betaald met geld dat ze zelf tijdens het jaar verdienen met activiteiten en jobjes. Eén daarvan is de jaarlijkse roeiwedstrijd 'Varen - slag om Gent'. Ze hebben ook een eigen website.

Wie wordt er lid?

Iedereen kan lid worden, als je maar voldoet aan een paar voorwaarden:

In de herfst van elk jaar kunnen geïnteresseerde nieuwe leden letterlijk en figuurlijk instappen.