Fiscale gift aan De Wilde Eend

De grote Zeescoutsgroep “De Wilde Eend” kan elke steun steeds goed gebruiken om zijn materiaalvoorraad en vloot op peil te houden en de praktische werking te bestendigen. Ook nieuwe investeringen zijn voortdurend nodig. Vandaar dat we, naast de gewaardeerde daadwerkelijke logistieke hulp van velen, elke financiële bijdrage altijd op prijs weten te stellen. Vanwege de coronacrisis waren heel wat inkomstenbronnen opgedroogd. We hebben uw gift meer dan ooit nodig!

Lees meer...

2022 Wordt het jaar waarin onze nieuwe basis in Drongen volledig afgewerkt wordt. Elke steun aan deze grote uitdaging is cruciaal. Het spreekt voor zich dat er voortdurend investeringen nodig zijn voor de verdere inrichting en onderhoud van de basis.

Naast dit grootse project hebben we ook voortdurend kosten aan ons materiaal, zijnde in hoofdzaak onze vloot. Die omvat dan ook in de eerste plaats de vletten van jong-juniors en juniors, waar naast het jaarlijks onderhoud ook steeds heel wat dient aangekocht (zeilen, roeiriemen, …). Verder zijn er de rubberen rafts voor de grote aspirantentak die, zo nodig, systematisch worden vervangen door een nieuwer aangepast type. Ook onze steunschepen (Potvis, Scaldis, …) kunnen een bijdrage best gebruiken bij het nooit aflatende onderhoud, herstellingen en renovatie allerhande.

Bij het onderhouden van de boten van de seniortak - de B2- sloepen - loeren er nog kosten om de hoek: er moet nog heel wat tuigage aangekocht of vernieuwd. In 2020 en 2021 is met jullie hulp de 5° B2 zeilklaar gemaakt, mét ingebouwde motor, om als steunschip ingezet te worden voor de seniortak, zodat snel interventie kan geboden worden bij de grote zeiltochten. Dit alles is, naast de werkingstoelage van de stad Gent en eventuele projectsubsidies, slechts realiseerbaar met de opbrengst van enkele grote activiteiten, maar vooral ook met de giftbijdragen van velen, waarvoor we jullie oprecht danken!

Met hartelijke dank en vriendelijke scoutsgroeten,

namens de Zeescoutsgroep De Wilde Eend, Stichting Gentse Seascouts (SGS) en Poseidon Gent vzw (PGV)

Je stort voor het einde van dit jaar (uiterlijk 28/12) minimum 40€ als steun; wil je als erelid aanzien worden dan stort je minstens 150€.

BE66 2900 5081 0843
FOS Open Scouting VZW
Zwijnaardsesteenweg 93, 9000 Gent
Vermelding: "GIFT DE WILDE EEND"

Een fiscale gift doen door een QR code te scannen

Je kan de overschrijving uitvoeren door met je bank-app een QR code te scannen. Als je bank dit nog niet ondersteunt, voer de overschrijving dan op de klassieke manier uit. Kies hieronder het bedrag dat je wil geven.

Je komt in aanmerking voor een fiscaal attest vanaf een gift van 40€. Dank zij dat attest, dat u in het volgend kalenderjaar automatisch krijgt, kost uw gift in werkelijkheid heel wat minder. De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Als u 100 euro geeft, betaalt u dus in werkelijkheid maar 55 euro! De eenheid kan de gestorte giften opvragen bij koepelfederatie FOS door een project in te dienen.

Gift € 40

Scan de QR met je bank-app (niet Payconiq)

Gift € 60

Scan de QR met je bank-app (niet Payconiq)

Gift € 100

Scan de QR met je bank-app (niet Payconiq)

Gift € 150

Scan de QR met je bank-app (niet Payconiq)

Gift € 300

Scan de QR met je bank-app (niet Payconiq)

Gift € 500

Scan de QR met je bank-app (niet Payconiq)