Fiscale gift aan De Wilde Eend

De grote Zeescoutsgroep “De Wilde Eend” kan elke steun steeds goed gebruiken om zijn materiaalvoorraad en vloot op peil te houden en de praktische werking te bestendigen. Ook nieuwe investeringen zijn voortdurend nodig. Vandaar dat we, naast de gewaardeerde daadwerkelijke logistieke hulp van velen, elke financiële bijdrage altijd op prijs weten te stellen. Vanwege de coronacrisis waren heel wat inkomstenbronnen opgedroogd. We hebben uw gift meer dan ooit nodig!

Lees meer...

2024 Wordt het jaar waarin we onze loods aan de Gentse voorhaven moeten verlaten en verhuizen naar een nieuwe stek. Elke steun aan deze grote uitdaging is cruciaal.

Naast dit grootse project hebben we ook voortdurend kosten aan ons materiaal, zijnde in hoofdzaak onze vloot. Die omvat dan ook in de eerste plaats de vletten van jong-juniors en juniors, waar naast het jaarlijks onderhoud ook steeds heel wat dient aangekocht (zeilen, roeiriemen, …). Verder zijn er de rubberen rafts voor de grote aspirantentak die, zo nodig, systematisch worden vervangen door een nieuwer aangepast type. Ook onze steunschepen (Potvis, Scaldis, …) kunnen een bijdrage best gebruiken bij het nooit aflatende onderhoud, herstellingen en renovatie allerhande. Dit alles is, naast de werkingstoelage van de stad Gent en eventuele projectsubsidies, slechts realiseerbaar met de opbrengst van enkele grote activiteiten, maar vooral ook met de giftbijdragen van velen, waarvoor we jullie oprecht danken!

Met hartelijke dank en vriendelijke scoutsgroeten,

namens de Zeescoutsgroep De Wilde Eend, Stichting Gentse Seascouts (SGS) en Poseidon Gent vzw (PGV)

Een fiscale gift doen via onze 'crowdfunding' pagina

Wil je een fiscaal aftrekbare gift doen? Doe dit dan zeker via onze speciaal hiervoor opgerichte 'crowdfunding' webshop. Zo ben je zeker dat je alles juist doet

Je komt  in aanmerking voor een fiscaal attest vanaf een gift van 40€. Dank zij dat attest, dat u in het volgend kalenderjaar automatisch krijgt, kost uw gift in werkelijkheid heel wat minder. De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Als u 100 euro geeft, betaalt u dus in werkelijkheid maar 55 euro!